Nadační fond Jiřinky Prekopové naplnil cíle svého poslání a po 7 letech byla jeho činnost zrušena. Děkujeme všem, kteří se podíleli na fungování fondu a všem spolupracovníkům. Přejeme vám krásné sváteční chvíle a požehnaný rok 2017.

Za chvíli vás přesměrujeme na stránky Terapie pevným objetím, kde najdete i kontakty na lektory Školy lásky v rodině.

Přímý odkaz: www.prekopova-pevneobjeti.cz